RO | EN

Drept Fiscal

Sistemul fiscal din Romania este un sistem complex si in continua schimbare, motiv pentru care contribuabilii au nevoie de sprijin pentru a cunoaste, a interpreta si aplica legilatia fiscala. Pentru a satisface aceste nevoi, va oferim asistenta juridica optima pentru evitarea efectelor negative ce pot aparea in urma interpretarilor eronate ale legislatiei, pentru reducerea obligatiilor fiscale, pentru evitarea dublei impuneri precum si pentru apararea drepturilor incalcate de autoritati.

In acest sens, va asiguram:

Consultanta fiscala generala, constand in redactarea de opinii legale privind aplicarea normelor de drept fiscal ce reglementeaza:

 • impozitarea societatilor comerciale
 • taxa pe valoarea adaugata
 • accizele
 • impozitul pe venitul nerezidentilor
 • impozitarea persoanelor fizice
 • impozite locale
 • conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state partenere

Asistenta fiscala specializata

 • in timpul controalelor efectuate de autoritatile fiscale

Asistenta si reprezentare

 • in relatia cu autoritatile fiscale
 • in indeplinirea procedurilor legale de contestare a proceselor verbale de control si a deciziilor de impunere si a oricaror acte emise de autoritatile publice din domeniul fiscal
 • in fata instantelor de judecata in litigiile privind problemele de natura fiscala