RO | EN

Achizitii Publice si Concesiuni

In domeniul achizitiilor publice si concesiunilor, avocatii nostrii se implica in elaborarea documentelor privind ofertele de achizitii si concesiuni atat pentru investitorii privati cat si pentru autoritatile publice, in redactarea si negocierea contractelor de achizitii publice privind lucrari, produse sau servicii precum si in implementarea acestora.

Experienta noastra include:

Consultanta privind:

  • respectarea reglementarilor legale referitor la achizitiile publice si regimul concesiunilor
  • concesionarea de proprietati
  • concesionarea de servicii si lucrari
  • calcularea si structurarea redeventei si a drepturilor similare

Contestarea, apararea si anularea procedurilor de atribuire/procedurilor de achizitie

Elaborarea, negocierea, incheierea si implementarea contractelor de concesiune sau de achizitii publice privind lucrari, produse sau servicii