RO | EN

Evaluare:

 • Prezentarea programelor de finantare
 • Identificarea oportunitatilor si solutiilor pentru afaceri
 • Analizarea eligibilitatii solicitantului si stabilirea obiectivelor investitionale

Concepere:

 • Planuri de afaceri
 • Analize financiare cost-beneficiu
 • Studii de (pre)fezabilitate
 • Studii de piata
 • Strategii de markrting
 • Cereri de finantare

Implementare:

 • Fise de raspuns la scrisorile de solicitare a informatiilor suplimentare
 • Intocmirea (redactarea) proiectului de finantare nerambursabila si a tuturor anexelor sale
 • Consultanta la semnarea contractului cadru de finantare
 • Asistenta in domeniul procedurilor de achizitii publice desfasurate inainte de depunerea cererii de finantare
 • Asistenta in domenul procedurilor de achizitii publice desfasurate dupa semnarea contractului de finantare
 • Servicii de management de proiect in perioada de implementare a proiectului
 • Asistenta pentru intocmirea documentatiei aferente efectuarii de rambursari
 • Consultanta in domeniul informarii si publicitatii obligatorii
 • Intocmire cereri de plata
 • Solutii tehnice si financiare pe perioada derularii proiectului
 • Rapoarte intermediare si finale