RO | EN

Ce sunt Fondurile Structurale?

Sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Óntre regiuni, Ón scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Instrumentele Structurale denumesc Fondurile Structurale si Fondul de Coeziune, luate Ón ansamblu. Mai mult de o treime din bugetul Uniunii Europene este destinat dezvoltarii regionale si coeziunii economice si sociale, prin intermediul Fondurilor Structurale.