RO | EN

Ce domenii pot atrage finantarea U.E.?

14 domenii pot fi finantate din fondurile structurale si de coeziune ale UE:

 • Cercetare si dezvoltare tehnologica
 • Informatizarea societatii
 • Transport
 • Energie
 • Protectia mediului si prevenirea riscului
 • Turism
 • Cultura
 • Regenerare urbana si rurala
 • Suport pentru companii si antreprenori
 • Acces la locuri de munca stabile
 • Incluziune sociala pentru persoane defavorizate
 • Dezvoltarea capitalului uman
 • Investitii in infrastructura sociala, inclusiv cea de sanatate si educatie
 • Promovarea dezvoltarii parteneriatului

Agricultura si pescuitul sunt domenii sprijinite distinct de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).

Pentru a beneficia cat mai coerent si eficace de resursele puse la dispozitie de Uniunea Europeana, Romania a elaborat Planul National de Dezvoltare. Obiectul global al acestuia se sprijina pe trei domenii specifice:

 • Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti
 • Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de baza
 • Perfectionarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman autohton.