RO | EN

Care sunt fondurile structurale?

In prezent, patru Fonduri Structurale permit Uniunii Europene sa ofere asistenta financiara nerambursabila pentru a rezolva problemele structurale economice si sociale. Cele patru Fonduri Structurale nu constituie o sursa unica de finantare in cadrul bugetul Uniunii, ci fiecare fond acopera zona sa tematica specifica:

  • Fondul Social European (FSE)
  • Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR)
  • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Regionala (FEADR)
  • Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Fondul Social European (European Social Fund) are ca scop imbunatatirea oportunitatilor de angajare pentru somerii si lucratorii din cadrul Pietei Unice, vizand cresterea mobilitatii lor si facilitarea adaptarii la schimbarile industriale, in special prin instruire vocationala si reinstruire, precum si prin sistemele de recrutare.

Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (European Regional Development Fund - ERDF) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. Obiectivele ERDF sunt, in principal, promovarea dezvoltarii si ajustarii structurale a regiunilor mai putin dezvoltate si sustinerea reconversiei economice, redezvoltarea si dezvoltarea zonelor cu probleme structurale, inclusiv regiunile industriale in declin, zonele urbane in dificultate, zonele aflate in criza, precum si zonele dependente de pescuit sau de servicii. Din acest fond se pot finanta proiecte de infrastructura, investitii care creeaza locuri de munca, investitii ITC, proiecte locale de dezvoltare, ajutoare pentru IMMuri, etc.

In ceea ce priveste Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Regionala (FEADR) si Fondul European pentru Pescuit (FEP), in perioada 2007-2013, acestea vor opera separat de fondurile structurale. Cele doua fonduri vor fi de ajutor pentru urmatoarele categorii: tinerii agricultori si formarea lor profesionala; zonele defavorizate; masuri de agro-mediu; transformarea si comercializarea produselor agricole; dezvoltarea si punerea Ón valoare a padurilor; dezvoltarea zonelor rurale prin servicii pentru populatie, incurajarea economiei locale, promovarea turismului si (a) artizanatului.